top of page

Kriebel in de keel?

Hoest ontstaat door een prikkeling van je lucht- wegen die wordt veroorzaakt door slijmen, stof of (bijvoorbeeld) irriterende stoffen. Het is een natuurlijke reflex. Dit betekent dat hoest vaak een nuttige functie heeft en het daarom niet al- tijd nodig is om hoest te behandelen.

De meest voorkomende oorzaak van hoest is een (acute) luchtweginfectie. Andere oorzaken kunnen bijvoorbeeld maagzuur, longontste- king, allergie, astma, chronisch obstructieve longziekte (COPD) of hartproblemen zijn. Raadpleeg bij vermoeden van een van deze aandoeningen zeker je arts. Daarnaast kunnenbepaalde bloeddrukverlagende middelen (bij- voorbeeld ACE-remmers) een hoest veroor- zaken. Daarom zal je apotheker je vragen naar eventueel gebruiktegeneesmiddelen of je medicatiehistoriek nazien.

Kriebel in de keel.jpg

Droge hoest

​​Bij een droge hoest is er geen sprake van slij- men. De hoest geeft een ‘kriebelend’ gevoel in je keel en wordt vaak als vervelend ervaren. Deze hoest mag je op zich zeker onbehandeld laten. Indien je echt veel last hebt, kan je apo- theker je een hoeststillende siroop of tabletjes aanraden die je bijvoorbeeld voor de nacht kan innemen.

Productieve hoest

Bij een productieve hoest krijg je te maken met slijmen die opgehoest worden. Vandaar spre- ken we vaak van een slijmhoest. Deze hoest mag je onbehandeld laten, zeker als je de slij- men goed kan ophoesten. Lukt dat niet goed, kan je apotheker je een middel aanraden dat de slijmen makkelijker los zal maken.

Hoest bij kinderen

​Hoest komt frequent voor bij jonge kinderen. Belangrijk is om ervoor te zorgen dat het neus- je goed vrij is. Spoel het neusje meerdere keren per dag met fysiologisch water, dit kan je bij je apotheker verkrijgen.

Hoeststillende middelen worden afgeraden bij kinderen jonger dan zes jaar. De (kinder) arts zal beslissen wanneer er toch een behan- deling nodig is voor je kind. Middelen die de slijmen losmaken worden afgeraden bij kinderen jonger dan twee jaar, maar eens die kinderen ouder zijn, kunnen die middelen als veilig beschouwd worden.

Raadpleeg je arts...

 • als de eventuele aanwezige koorts langer dan een week aanhoudt.

 • bij kortademigheid of piepende ademhaling. • bij pijn op de borst.

 • in geval van roestbruine slijmen.

 • bij koorts en gewichtsverlies.

 • in geval van longaandoening of verminderde weerstand.

 • in geval van ernstig zieke indruk:

 • bij jonge kinderen: koorts, voedingspro- blemen, sufheid, versnelde ademhaling, aan- houdend huilen.

 • bij oudere kinderen en volwassenen: koorts, versnelde ademhaling, verwardheid, sufheid.

Extra aandachtspunten

 • Vertel je apotheker zeker welke chronische aandoeningen je hebt. Dan kan die mee zoeken naar een aangepast middel voor jou.

 • Extra aandachtspunten

 • Gebruik steeds bijgevoegde maatbeker of doseerpipet, drink niet uit de fles!

 • Zorg voor voldoende vochtige kamerlucht.

 • Vermijd roken en een stoffige omgeving.

​© geneesmiddelenwijzer Kava

bottom of page